Dreptatea lui Ţepeş (legendă populară)

Autor : Poezii pentru Copii

Pe timpul domniei lui Vlad Ţepeş, un neguţător care se afla în călătorie pe la noi spuse să se strige pe la răspântii că a pierdut o pungă cu o mie de lei. El făgădui o sută de lei acelui care o va găsi şi i-o va da. Nu trecu mult şi un creştin, om cu frica lui Dumnezeu, cum se aflau mulţi români pe pe vremea lui Ţepeş, se arătă păgubaşului şi-i zise:
– June negustor, mergând pe cale, la cotitura drumului de la răscrucile din dosul pescăriilor, am găsit punga aceasta. Eu socotesc că e a dumitale, deoarece am auzit strigând că ai pierdut o pungă cu bani.
– Într-adevăr, a mea este, şi-ţi foarte mulţumesc că mi-ai adus-o. Neguţătorul , începând să numere banii, se frământa cu mintea cum ar face să nu-i dea suta de lei cea făgăduită.
După ce numără toţi banii, îi puse la loc în pungă, apoi zise celui ce i-o adusese:
– Am numărat, dragul meu, şi am văzut că dumneata ţi-ai oprit făgăduiala. În loc de o mie de lei, am găsit nouă sute. Şi bine ai făcut, căci era dreptul dumitale.
– Jupâne negustor, a răspuns creştinul, rău şi fără cale zici dumneata că-ţi lipseşte din pungă o sută de lei. Eu nici n-am dezlegat-o, să mă uit câţi bani sunt într-însa. Cum am găsit-o aşa ţi-am adus-o!
– Îţi spusei, zise neguţătorul cu glasul scurt, că am pierdut o pungă cu o mie de lei şi mi-ai adus-o numai cu nouă sute.
Asta e! Omul nu mai zise nimic, ci ieşi şi se duce drept la Vodă, spre a se tângui.
– Măria-Ta, zise el, nu mi-a dat suta de lei cea făgăduită şi nu mi-e ciudă atât pentru suta de lei, cât mi-e ciudă că mă bănuieşte a nu fi fost om de omenie. Eu am fost curat ca argintul şi nici prin gând nu mi-a trecut să mă ating de lucrul altuia.
Vodă pricepu tertipurile neguţătorului şi porunci să i-l aducă. Ascultând şi pe unul şi pe altul şi punând vorbele ambilor în cumpăna dreptăţii, văzu în care parte bate. Apoi, uitându-se ţintă în ochii neguţătorului, zise:
– Dacă tu, jupâne neguţător, ai pierdut o pungă cu o mie de lei, iar acesta a găsit una cu nouă sute, este dovedit că această pungă nu este a ta. Tu, creştine, ia punga cu banii ce i-ai găsit şi s-o dai acelui ce se va arăta că a pierdut o pungă cu nouă sute de lei; iar tu, jupâne neguţător, aşteaptă până se va găsi o pungă cu cei o mie de lei, ce zici că ai pierdut-o.

Opera Apartinand Poezii pentru Copii | |

Recomandari

Cele mai vizualizate Poezii

Nici un Comentariu »Lasati o Parere


Hosting oferit de CifTech