Învăţătorul nostru

Autor : Poezii pentru Copii

Îmi place de noul învăţător.
Astăzi, începând să dicteze, privirea îi căzu pe un băiat cu obrajii aprinşi. Trecu măna pe fruntea acestuia, să vadă dacă-i ferbinte. În timpul acesta, un şcolar din spate se ridică şi începu să facă pe marioneta. Învăţătorul se întoarse brusc.
– Băiatul încremeni.
– Să nu mai faci asta niciodată!
După ce termină dictarea, ne privi o clipă în tăcere. Apoi ne vorbi rar şi calm cu vocea lui rară.
– Ascultaţi, copii! Avem de stat împreună un an. Învăţaţi să fiţi cuminţi! Să căutăm să-l trăim în bună înţelegere. Învăţaţi să fiţi cuminţi! Nu vreau să fiu silit să pedepsesc pe nimeni. Clasa noastră va fi o familie.
Băiatul care se strâmbase în spatele domnului, se apropie de dânsul şi-i spuse cu glas tremurând:
– Domnule, vă rog să mă iertaţi!
– Te iert, băiatul meu!

Opera Apartinand Poezii pentru Copii | |

Recomandari

Cele mai vizualizate Poezii

Nici un Comentariu »Lasati o Parere


Hosting oferit de CifTech